La “cremà” del MACBA

(En castellano al final)

Hi ha una anècdota que diu molt. Després de que a SUB fessim el documental MACBA: la dreta, l’esquerra i els rics, vam tenir coneixement de mà d’un treballador del museu que el Patronat de la Fundació MACBA havia fet un passi privat del documental. Pel que ens va explicar aquell treballador, a dins de la sala on s’havia reunit el Patronat, només s’hi sentien rialles. Si aquella informació fou certa, què en podiem pensar? Doncs que tenen unes “tragaderas” impressionants. Tota la crítica implícita d’algunes de les declaracions fetes al documental se la passaven pel forro. Els membres del Patronat s’ho estarien mirant tot amb la distància irònica de qui es pensa que les imatges no diuen res, que són neutres, per carregades de acidesa que estiguin; que, al capdavall, les imatges no són capaces de transmetre el que és el poder de debò, el qual, sentint-se resguardat, s’ho passa d’allò més bé mirant com les ones mai arriben a esquitxar. Això és relatiu, naturalment. Sinó, no haguessim rebut trucades de la Fundació demanant abruptes explicacions sobre el propi documental.

Tanmateix, amb el que acaba de passar al MACBA, amb la censura per part de la direcció d’una obra que al.ludeix al rei Joan Carles, la cosa es revela d’una forma diferent. De cop i volta, les imatges sí diuen coses, deixen de ser neutres, i com diu Bartomeu Marí, el director, “hay mensajes que no hay que vehicular desde el museo. El arte son mensajes y los museos son transmisores”. I quins són els missatges que sí o que no poden ser transmesos? És evident que aquesta no és una qüestió formal, sino estrictament moral. Però aquí la cosa es complica, especialment a la vista de la mostra -ara present al MACBA- del treball d’Osvaldo Lamborghini, on surten quantitats ingents d’explícites imatges pornogràfiques. Sembla lògic que a l’entrada de la sala on hi ha la mostra hagin col.locat un disclaimer que adverteix al públic del caràcter explícitament gràfic de les imatges, que podrien ferir alguns espectadors. Sembla també obvi que la direcció del MACBA va considerar que aquelles imatges podien ser vehiculades pel museu, doncs finalment, en posar-hi la nota d’advertència, projectava la idea de que tot plegat era una qüestió de sensibilitat personal, i que l’obra de l’artista i escriptor argentí utilitzava la pornografia com a “vehicle” per reflexionar sobre altres qüestions, que foren les “realment importants”.

Aleshores, l’obra ara censurada, que representa tridimensionalment un conjunt de figures que s’enculen les unes a les altres, i entre les quals figura el passat rei espanyol, què té de diferent de les de Lamborghini? Es que no vehicula res? Es que l’obra “acaba en ella mateixa” i no hi ha recorregut més enllà de la mera imatge? La direcció del museu addueix una falta de respecte a la persona de l’exmonarca. Per tant, és una qüestió de moralitat pública (i no privada) la que es presenta aquí: un exercici de definició del que és moral o no en termes “patrimonials” (doncs es tracta d’una institució amb una certa condició pública). L’afrenta al rei no és aleshores matèria de “sensibilitat personal” sino de moral. Aquí ja no funciona el disclaimer. El missatge, en aquest sentit, és molt clar: el museu esdevindria doncs un espai on determinar la moral pública, no pas un espai on explorar sensibilitats privades: els museus, segons aquest criteri, haurien de fixar el cànon a través del qual establir les fronteres entre el comú i allò privat. Es, en aquista direcció, que caldria celebrar la censura produïda, perque ara podem veure “co-lateralment” l’autèntic sentit de la condició pública del MACBA.

És simptomàtic que la peça causant de la censura sigui com una popular “falla” valenciana, com bé m’assenyalava un amic artista ahir. Com a tal, l’obra podria inscriure’s en la categoria de peça destinada a la cremà, condició que sembla haver-se confirmat, si més no, metafòricament. Però, és el mateix un museu que les falles? Les falles venen determinades en un ordre de carnestoltes, que fixa un temps precís per a l’heretgia abans de passar pel foc censor o purificador. Tanmateix, el museu té com una de les principals funcions la visibilització de la heretgia (entesa aquí com el procés revelador dels mecanismes sovint invisibles del poder i la raó que els configuren); una funció que té un triple objectiu: presentar, conservar i apaivagar. Justament tres objectius que la direcció del MACBA i la Fundació MACBA no han entés, perque l’obra no ha estat presentada, l’exposició no consta enlloc i la càrrega de l’obra no ha estat apaivagada, més aviat tot el contrari. A diferència de les rialles que van fer sobre el documental (com a les falles), ara s’han trobat que el museu és, efectivament, un dels indrets on té lloc una guerra de les imatges més real; que aquesta guerra es produeix no en les col.lisions entre sensibilitats privades, que tant bé queden en els museus –erigint-se així com a benefactors de la pluralitat- sinó en l’ordre d’allò que és públic, i que per a la direcció es dirimeix en termes de moralitat.

El museu no és, per tant, simple mirall d’aquesta guerra, sinó un dels seus principals actors. Cal que els recordem això a tota hora i en tot moment si realment volem que deixin de riure, com ara ha passat. Això no té res a veure amb la fabricació d’escàndols, com molts crítics vers l’art contemporani denuncien, sinó amb l’exploració d’allò que precisament no sembla mai escandalós. El MACBA es revela definitivament com un espai incongruent a l’hora d’explorar allò comú, perque fixa la moral pública en funció de la gestió de les sensibilitats privades, no la dels artistes, comissaris i públics, sino la dels seus gestors. No queda més que redefinir completament la seva condició; i això passa per una regeneració a la direcció del centre i per la separació radical del museu i de la seva Fundació, origen de tots els problemes. L’escàndol, continuament invisibilitzat, rau aquí.

ines-doujak-macbaHaute Couture 04 Transport, de Ines Doujak.

Traducción al castellano

Hay una anécdota que dice mucho. Después de que en SUB hiciéramos el documental MACBA: la derecha, la izquierda y los ricos, tuvimos conocimiento de mano de un trabajador del museo que el Patronato de la Fundación MACBA había hecho un pase privado del documental. Por lo que nos explicó, dentro de la sala donde se había reunido el Patronato, sólo se oían risas. Si aquella información era cierta, ¿qué podíamos pensar? Pues que tienen unas “tragaderas” impresionantes. Toda la crítica implícita de algunas de las declaraciones hechas en el documental se la pasaban por el forro. Los miembros del Patronato se lo estarían mirando todo con la distancia irónica de quien piensa que las imágenes no dicen nada, que son neutras, por muy cargadas de acidez que estén; que, en definitiva, las imágenes no son capaces de transmitir lo que es el poder de verdad, el cual, sintiéndose resguardado, se lo pasa en grande mirando como las olas nunca llegan a salpicar. Esto es relativo, naturalmente. Si no, no hubiéramos recibido llamadas de la Fundación pidiendo abruptas explicaciones sobre el propio documental.

Sin embargo, con lo que acaba de pasar en el MACBA, con la censura por parte de la dirección de una obra que alude al rey Juan Carlos, la cosa se revela de una forma diferente. De repente, las imágenes sí dicen cosas, dejan de ser neutras, y como dice Bartomeu Marí, el director, “hay mensajes que no hay que vehicular desde el museo. El arte son mensajes y los museos son transmisores”. ¿Y cuáles son los mensajes que sí o que no pueden ser transmitidos? Es evidente que esta no es una cuestión formal, sino estrictamente moral. Pero aquí la cosa se complica, especialmente a la vista de la muestra -ahora presente en MACBA- del trabajo de Osvaldo Lamborghini, donde salen cantidades ingentes de explícitas imágenes pornográficas. Parece lógico que a la entrada de la sala donde está la muestra hayan colocado un disclaimer que advierte al público del carácter explícitamente gráfico de las imágenes, que podrían herir algunos espectadores. Parece también obvio que la dirección del MACBA consideró que esas imágenes podían ser vehiculadas por el museo, pues finalmente, al poner la nota de advertencia, proyectaba la idea de que todo era una cuestión de sensibilidad personal, y que la obra del artista y escritor argentino utilizaba la pornografía como “vehículo” para reflexionar sobre otras cuestiones, que serían las “realmente importantes”.

Entonces, la obra ahora censurada, que representa tridimensionalmente un conjunto de figuras que se enculan las unas a las otras, y entre las que figura el pasado rey español, ¿qué tiene de diferente de las de Lamborghini? ¿Es que no vehicula nada? ¿Es que la obra “termina en sí misma” y no hay recorrido más allá de la mera imagen? La dirección del museo aduce una falta de respeto a la persona del ex monarca. Por tanto, es una cuestión de moralidad pública (y no privada) la que se presenta aquí: un ejercicio de definición de lo que es moral o no en términos “patrimoniales” (pues se trata de una institución con una cierta condición pública). La afrenta al rey no es entonces materia de “sensibilidad personal” sino de moral. Aquí ya no funciona el disclaimer. El mensaje, en este sentido, es muy claro: el museo se convertiría pues un espacio donde determinar la moral pública, no un espacio para explorar sensibilidades privadas: los museos, según este criterio, deberían fijar el canon a través del cual establecer las fronteras entre lo común y lo privado. Es, en esta dirección, que habría que celebrar la censura producida, porque ahora podemos ver “co-lateralmente” el auténtico sentido de la condición pública del MACBA.

Es sintomático que la pieza causante de la censura sea como una popular “falla” valenciana, como bien me señalaba un amigo artista ayer. Como tal, la obra podría inscribirse en la categoría de pieza destinada a la “cremà”, condición que parece haberse confirmado, al menos, metafóricamente. Pero, ¿es lo mismo un museo que las fallas? Las fallas vienen determinadas en un orden de carnaval, que fija un tiempo preciso para la herejía antes de pasar por el fuego censor o purificador. Sin embargo, el museo tiene como una de las principales funciones la visibilización de la herejía (entendida aquí como el proceso revelador de los mecanismos a menudo invisibles del poder y la razón de que los configuran); una función que tiene un triple objetivo: presentar, conservar y apaciguar. Justamente tres objetivos que la dirección del MACBA y la Fundación MACBA no han entendido, porque la obra no ha sido presentada, la exposición no consta en ningún sitio y la carga de la obra no ha sido apaciguada, más bien todo lo contrario. A diferencia de las risas que hicieron sobre el documental (como las fallas), ahora han encontrado que el museo es, efectivamente, uno de los lugares donde tiene lugar una guerra de las imágenes más real; que esta guerra se produce no en las colisiones entre sensibilidades privadas, que tan bien quedan en los museos –erigiéndose así como benefactores de la pluralidad- sino en el orden de lo público que, para la dirección, se dirime en términos de moralidad.

El museo no es, por tanto, simple espejo de esta guerra, sino uno de sus principales actores. Es necesario que les recordemos esto en todo momento y en todo lugar si realmente queremos que dejen de reír, como ha ocurrido. Esto no tiene nada que ver con la fabricación de escándalos, como muchos críticos hacia el arte contemporáneo denuncian, sino con la exploración de lo que precisamente no parece nunca escandaloso. El MACBA se revela definitivamente como un espacio incongruente a la hora de explorar lo común, porque fija la moral pública en función de la gestión de las sensibilidades privadas, no la de los artistas, comisarios y públicos, sino la de sus gestores. No queda más que redefinir completamente su condición; y eso pasa por una regeneración en la dirección del centro y por la separación radical del museo y de su Fundación, origen de todos los problemas. El escándalo, continuamente invisibilizado, reside aquí.

Anuncios
Esta entrada fue publicada en Helarte como política y etiquetada , , , , . Guarda el enlace permanente.

2 respuestas a La “cremà” del MACBA

  1. Pingback: | Cuando deshacer las lógicas del poder no es posible en el Museo

  2. Pingback: MACBA, un model insostenible ⋆ Noticias de hoy

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s